Forsiden
.....................................................................
Nyheter
.....................................................................
Katakombene
.....................................................................
Historie
.....................................................................
Samlinger
.....................................................................
Møtekalender
.....................................................................
Medlemsinfo
.....................................................................
Kontakt / bli medlem
.....................................................................

Historie

Et Historisk tilbakeblikk
av John Berge

John Berge er en av grunderne av Lundetangens venner, og hovedansvarlig for driften av Lundetangens Samlinger. John Berge er født tolvte september 1925 i Dalsbygda ved Skotfoss, og Lundetangen Bryggeri har vært John Berges arbeidsplass i en menneskealder. John avsluttet sin yrkeskarriere som leder for Ringnes Cash & Carry, men ser helst tilbake på årene som bryggeriformann og styrerepresentant.

Det var sprit og ikke øl som først ble produsert på Lundetangen. Knut Ibsen, far til Henrik, var på den tid en stor og ansett forretningsmann i byen. Han overtok brenneriet på Lundetoppen etter sin svigermor, Madam Altenborn. Nedgangstider rammet Knut hardt, og han ble tvunget til å tilbakeføre brenneriet til svigermoren. Dette ble så solgt til Myhre og Plessner, to andre betydningsfulle forretningsmenn i Skien. Her ble nå Eduard Jonassen ansatt som bestyrer.

Eduard Jonassen var en måteholdsmann, og da han fant ut at spritomsetningen tok overhånd i byen, tok han konsekvensen av det. Han sa opp jobben og reiste først til Bergen, og så til Tyskland hvor han utdannet seg til ølbrygger.

I 1850, etter endt utdanning, kom han tilbake til Skien. Brenneriet gikk igjen konkurs, og Jonassen kjøpte bygningene fra Myhre og Plessner for å anlegge et ølbryggeri.

Høsten 1854 sto bryggeriet ferdig, og Jonassen satte sitt første brygg Lillejulaften samme år.


Utgiver: Erik St. Nilssen

Hjellevannet og Lundetangen sett fra Gimsøy. Røyken kommer fra Lundetangens Bryggeri (1854-1984). Bygningen som delvis skjuler kirken er den gamle slusevokterboligen som brant.

Kilde: www.hoiset.no

Det ble dannet et interesseselskap som besto av følgende personer: Sagfører H. Poulsen, Sagfører M. Poulsen, Foged Chr. Borcenius og Kjøbmann P. E. Nerdrum. Jonassen var en meget dyktig Bryggeriformann (han foretrakk denne tittelen). Under hans ledelse gikk det sikkert og jevnt fremover, med økt omsetning og en stadig utvidelse av bygningsmassen. I 1874 startet man med produksjon av mineralvann, og i 1884 ble det oppført et nytt malteri.

Etter mange års dyktig ledelse døde Jonassen i 1893. Han var den siste av de opprinnelige eierne, og Bryggeriet ble nå omdannet til et aktieselskap.

Bryggeriet har i sin tid vært hjemsøkt av mange branner. Under den siste brannen I 1886 så det stygt ut, men brannen stoppet i malteribygningen, der bryggerimuseet nå ligger. Her står det også en hånd dreven brannpumpe som kan ha vært den som ble brukt ved slukkingen. Svimerkene etter bybrannen kan sees i bjelkelaget den dag i dag.

Bryggeriet fortsatte fremmarsen og ble en god arbeidsplass og en solid inntektskilde for Skien by. Etter 132 års virke skjedde det som ingen ville trodd ville ramme vår populære og gode bedrift.

Et samarbeid med Nora, med henblikk på å styrke og utvide bedriften, endte dessverre med at det motsatte skjedde. I mai 1986 ble det siste brygget satt, og med det var 132 års sammenhengende industrihistorie over.